1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một chút gì rất Chúa

P. Kim - Thơ: Lm. Trăng Thập Tự
Nguồn: thanhcavietnam.net