1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một chuyến đi

Cuộn trang

Ngoài ngàn [C] dặm, đoàn người ra đi Trong sương [G7] lạnh lòng trai bền [C] chí Ra biên [Am] cương xa [D7] xăm ngàn [G7] phương Và còn vọng tiếng hát trong [C] sương [F][C] Người theo ngàn [C] gió Biệt ly buồn nhớ Chờ đợi bao [G7] năm Sống với âm [C] thầm [F][C] Chốn ấy xa [Em] xăm người [F] đi Chiếc [G7] bóng bên song chờ [C] chi Tha [G7] phương ngoài nghìn quan san Từ bao lần lá thu [C] tàn [F][C] Có biết chinh [Em] phu giờ [F] đây Dấn [G7] bước theo muôn cờ [C] bay Đi [G7] nhưng ngày về không mong Buồn vương ngàn mối tơ [C] lòng [F][C] Chiều nay buồn [C] ngóng Tìm đâu hình bóng Ngàn dặm chân [G7] mây Khói biếc tan [C] dần [F][C]

Video hướng dẫn