1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Cõi Đi Về

Trịnh Công Sơn
Một Cõi Đi Về
Nguồn: cungchoinhac.com