1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một cõi yêu thương

Cuộn trang

1. Sinh ra trong đời ai cũng [Gm] có Mẹ Sinh ra trong đời ai cũng [Cm] có Cha Mẹ Cha nuôi lớn thân [D7] ta Một đời tình nghiã bao [Eb] la Làm con xin [D7] chớ quên tình Mẹ [Gm] Cha ĐK: Cha Mẹ nuôi [Gm] con Công lao như núi cao [Cm] vời Tình như trời biển bao [Gm] la Cha Mẹ thương [Cm] con Thương khi con mới ra [Eb] đời Dù [Gm] cho con lớn khôn [Cm] rồi Mà [Eb] tình thương vẫn chưa [Bb] vơi [Gm] Cha Mẹ chăm [Cm] lo Cho con cơm áo nên [Eb] người Mong [F] sao con lớn lên [Bb] rồi Đáp đền ân tình Mẹ [Gm] Cha 2. Không ai thương mình cho bằng [Gm] Cha Mẹ Bao nhiêu ân tình cũng dành cho [Cm] con Mẹ Cha không mãi bên [D7] ta Rồi mai đây khuất non [Eb] xa Còn ai đâu [D7] để ta đáp đền nghĩa [Gm] ân

Video hướng dẫn