1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một con vịt

Cuộn trang

Một con [F] vịt xoè ra hai cái cánh Nó kêu [C] rằng bắp bắp [F] bắp bặp bặp [C] bặp Gặp hồ [F] nước nó bì bà bì bõm Lúc lên [C] bờ vẫy cái cánh cho [F] khô.

Video hướng dẫn