highlight chords
Một con [F] vịt xoè ra hai cái cánh
Nó kêu [C] rằng bắp bắp [F] bắp bặp bặp [C] bặp
Gặp hồ [F] nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên [C] bờ vẫy cái cánh cho [F] khô.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một con vịt

Kim Duyên
Một con [F] vịt xoè ra hai cái cánh
Nó kêu [C] rằng bắp bắp [F] bắp bặp bặp [C] bặp
Gặp hồ [F] nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên [C] bờ vẫy cái cánh cho [F] khô.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com