1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một đóa bâng khuâng màu e ấp

Cuộn trang

1.Người đến bên ta bằng [E7] đôi mắt Nhìn thấu trong tim [Am] mầu hiu hắt Người [A] đến bên ta bờ [Dm] xa sóng vỗ [G] Miền nắng giam khô một [C] con nước lũ [F] Loài thú trong cơn ngủ [Dm] mê Rừng lá sương lam [E7] nắng về 2. Người đến bên ta mùa đông hoa [E7] tuyết rơi Mùa tuyết qua đi, mùa [Am] xuân còn đương mới Một [A] đóa bâng khuâng màu [Dm] e ấp Biết đâu ngày [G] sau một tiếng yêu em dù [C] chưa nói Đã nghe quặn [F] đau một chút dư hương vừa [E7] khơi Một thoáng mây trôi [Am] mà thôi [G][E7] ĐK: Trái tim nào [Dm] vỡ bao giờ [G] Chắc cũng không đau bằng tình [C] trót lỡ [F] Tình chưa đến duyên [Dm] vội đi Thì thôi đến làm [E7] chi 3. Chỉ có em đến bên ta bằng đôi [E7] mắt thôi Nhìn thấu suy nghĩ trong ta dù [Am] thật hoặc gian dối Một [A] tấm gương soi mình [Dm] trong đó Nếu cho là [G] sai, một tiếng yêu em dù [C] chưa dám Có đau lòng [F] ai, chẳng lẽ yêu ai là [E7] sai Chẳng lẽ yêu em còn [Am] ai

Video hướng dẫn