1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một đời lang thang

Cuộn trang

[G#m] [D#m] Đi qua mùa thu Rụng rơi là hoa tả t ơi [F#] [G#m] Đi q ua mùa đông Ngoài kia tuyết rơi đầy s ân [C#m] [G#m] Đi q ua mùa xuân Tình còn tìm nơi nương ná u [Eb] [Eb7] Em nay ở đâu Tâm hồn nay đang khát k hao [G#m] [D#m] Ba o nhiêu ngày qua Tìm em ở chân trời x a [F#] [G#m] Bao nhiêu mùa đông Lòng anh giá băng lạnh c ô [C#m] [G#m] An h không cần chi Chỉ cần một nơi nương náu [Eb] [G#m] Như ng không là em Anh thà một đời lang than g [B] [F#] Ngoài kia nắng ấm đã xuống soi trần gian [C#m] [G#m] Mà sao vẫn thấy buốt giá khi tình tan [B] [F#] Giờ em đã bước đến chốn nơi xa n gàn [E] [Eb] Tình yêu trái n gang Tâm hồn tan ná t [B] [F#] Gọi em x uống chốn phố xa bao đèn h oa [C#m] [G#m] Tìm em yêu trên non cao hay biển sâu [B] [F#] Người ơi n ay em ra đi nơi phương nà o [Eb] [G#m] Về đây vớ i anh Anh vẫn đợi chờ

Video hướng dẫn