Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một đời người một rừng cây

Cuộn trang

1. [Am] Khi nghĩ về một đời [G] người, tôi [E7] thường nhớ về rừng [Am] cây [C] Khi nghĩ về một rừng cây, tôi [E7] thường nhớ về nhiều [Am] người Trẻ [C] trung như cụm hoa [E7] hồng, hồn [Am] nhiên như ngàn ánh [Dm] lửa Chiều [F] hôm khi gió [E7] về [Am] Cây đã mọc từ thuở [G] nào, trên [E7] đồi núi thật cằn [Am] khô [C] Cây có hiểu vì sao chim [E7] thường kéo về làm [Am] tổ Và [C] em như cụm lan [E7] mọc từ [Am] những cành cổ [Dm] thụ già [Am] kia ĐK: Và [C] tôi vẫn nhớ [E7] hoài một loài cây [C] sống gần nhau thân mới [F] thẳng Có một [E7] cây là có rừng và rừng sẽ lên [G] xanh rừng giữ đất quê [E7] hương 2. [Am] Ai cũng chọn việc nhẹ [G] nhàng, gian [E7] khổ sẽ dành phần [Am] ai [C] Ai cũng một thời trẻ trai cũng [E7] từng nghĩ về đời [Am] mình Phải [C] đâu may nhờ rủi [E7] chịu phải [Am] đâu trong đục cũng [Dm] đành. Phải [F] không em, phải [E7] không anh [Am] Chân lý thuộc về mọi [G] người không [E7] chịu sống đời nhỏ [Am] nhoi [C] Xin hát về bạn bè tôi những [E7] người sống vì mọi [Am] người. Ngày [C] đêm canh giữ đất [E7] trời rạng [Am] rỡ như rừng mai [E7] nở chiều [Am] xuân.