1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một đời phục vụ (Hòa âm #)

Cuộn trang

Video hướng dẫn