1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một đời theo Chúa - Chúa cất tiếng gọi con

Thế Thông - Việt Khôi
Nguồn: thanhcavietnam.net