1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một giao ước

Văn Duy Tùng
Nguồn: thanhcavietnam.net