Một Hành Trình Rực Rỡ

≣≣
[C]apo 3
 
[Am]Sợ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa sợ
[Am]Lo, từ nhỏ tới lớn tôi chưa lo
Chỉ nghĩ [Dm]về cơm ăn và áo mặc
Đến khi [Dm]nào hóa đá tóc mẹ tôi
Đôi chân [Dm]trần hô mưa và cỡi gió
Cuộc đời này [Dm]bạc sống thoáng cho nhẹ "môi"
Sao phải [Am]sống cuộc sống của người khác
Tự mình [Am]vẽ con đường cho mình đi
Hay biện [Dm]hộ cho tâm hồn này lười nhác
Hành động cụ [Dm]thể chứng thực cho mình đi
Ăn những món mình [Am]thích, mua những món mình thích
Làm những điều mình [Am]thích và giúp đỡ những người có ích
Thành công tôi [Dm]có từ số 0 thành số 9
Đánh đổi nước [Dm]mắt vinh quang nè lấy đi.
 
Một hành trình rực [Am]rỡ với ánh sáng trong sương mờ
Là hình hài nhỏ [F]bé giữa bóng tối có ai đâu ngờ
Từng nhiều lần rời [Dm]xa đàn, rời xa đàn
Giờ [E7]hóa bông hoa vàng hùng dũng giữa mây ngàn
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)