highlight chords
Đi [Em] mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông [C] La,
Nhớ biển [Em] rộng quê ta ớ [Am] ơ ơ [C] ơ
Những cánh đồng muối [Em] trắng
Tình [C] sâu (mấy) nghĩa [Bm] nặng, biển ta lại nhớ [Em] rừng
Nên chi giữa đồng [C] bằng (mà) gió ngàn [Am] bay (i) [C] về
[Em] Tìm âm vang sóng vỗ. [G] [B]
Ai đi xa mô [Em] đó biết có [G] nhớ lấy đường [A] về
Đường Đồng [Em] Lộc, đường Khe [C] Giao
Rồi đường Hồng Lam Đèo Ngang Linh [B] Cảm
Cùng bao [D] nhiêu con đường ra mặt [Bm] trận
Giặc điên [D] cuồng trút hàng vạn bom [Em] rơi
Đường hiên [D] ngang vượt qua truông qua [B] suối
Thêm bao nhiêu con [E] đường lứa tuổi hai mươi
Ai hôm [Bm] nay ra khơi buông [C] lưới [E]
Mà nhìn chi mãi con tàu vào [B] bờ
Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa,
thương con [Em] đò cắm con sào đứng [Bm] đợi
Cả cuộc đời ngày hôm [D] nay lên trang sách [G] mới
Trâu ơi theo [Em] bầy ta về đồng [B] cỏ mênh [E] mông
Đắp hồ [B] đầy để điện [D] đưa nhanh dòng nước [B] tới
Lúa trên đồng, lúa lại thêm [Em] bông
* Nghe xuân [Bm] sang chim đâu bay [C] tới [E]
Đậu cành sim chín, chín mọng vườn [B] đồi
Chim lấy được quả chín hồng tươi,
ta cũng lấy [Em] được chi vài dăm [Bm] quả
quả đầu mùa hạt sương [D] mai lung linh [G] nỗi nhớ
Yêu quê hương [Em] mình nhớ về từ [Bm] thuở xa [E] xôi
Đất nào [B] cằn vì còn mưa [D] rơi còn gió [B] cuốn
Có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm [Em] tươi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Tý
Đi [Em] mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông [C] La,
Nhớ biển [Em] rộng quê ta ớ [Am] ơ ơ [C] ơ
Những cánh đồng muối [Em] trắng
Tình [C] sâu (mấy) nghĩa [Bm] nặng, biển ta lại nhớ [Em] rừng
Nên chi giữa đồng [C] bằng (mà) gió ngàn [Am] bay (i) [C] về
[Em] Tìm âm vang sóng vỗ. [G] [B]
Ai đi xa mô [Em] đó biết có [G] nhớ lấy đường [A] về
Đường Đồng [Em] Lộc, đường Khe [C] Giao
Rồi đường Hồng Lam Đèo Ngang Linh [B] Cảm
Cùng bao [D] nhiêu con đường ra mặt [Bm] trận
Giặc điên [D] cuồng trút hàng vạn bom [Em] rơi
Đường hiên [D] ngang vượt qua truông qua [B] suối
Thêm bao nhiêu con [E] đường lứa tuổi hai mươi
Ai hôm [Bm] nay ra khơi buông [C] lưới [E]
Mà nhìn chi mãi con tàu vào [B] bờ
Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa,
thương con [Em] đò cắm con sào đứng [Bm] đợi
Cả cuộc đời ngày hôm [D] nay lên trang sách [G] mới
Trâu ơi theo [Em] bầy ta về đồng [B] cỏ mênh [E] mông
Đắp hồ [B] đầy để điện [D] đưa nhanh dòng nước [B] tới
Lúa trên đồng, lúa lại thêm [Em] bông
* Nghe xuân [Bm] sang chim đâu bay [C] tới [E]
Đậu cành sim chín, chín mọng vườn [B] đồi
Chim lấy được quả chín hồng tươi,
ta cũng lấy [Em] được chi vài dăm [Bm] quả
quả đầu mùa hạt sương [D] mai lung linh [G] nỗi nhớ
Yêu quê hương [Em] mình nhớ về từ [Bm] thuở xa [E] xôi
Đất nào [B] cằn vì còn mưa [D] rơi còn gió [B] cuốn
Có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm [Em] tươi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com