highlight chords
				                 [Dm]       [Gm]   
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
   [C]        [Dm]   
Ðôi m ôi đó đêm nào cò n nồng 
     [Dm]        [Gm]  
Một lần nào cho tôi gặp lạ i Em 
             [A7]  
Rồi thiên thu sẽ là nhun g nhớ 
 

                
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
                
Sao không thấy qua đây một lần 
               
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
      [C]     [Dm]  
Những bến bờ xưa cũ đã mờ 
       [F]   
Ôi mái tóc m ây bay 
     [C]            
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây 
     [C]      [A7]    
Giờ còn k hông, Em có v ui không? 
     [Dm]   
Hai má cò n hồng? 
        [F]          [C]   
Tuổi thơ qua m au quá Em ngỡ như ng ày nào 
       [C]          [A7]   
Ðôi mắt Em nh ư sao soi thấu tâm hồ n nhau 
      [F]           [C]    
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùn g người 
        [C]   
Tim cũ vui khô ng Em? 
    [F]       [Dm] 
Ðôi mắ t quầng thâm r ồi 
 

                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
              
Nghe Em nói Em vui một lần 
                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
                 
Còn chút tình đốt hết một lần... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần cho tôi gặp lại em

				                 [Dm]       [Gm]   
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
   [C]        [Dm]   
Ðôi m ôi đó đêm nào cò n nồng 
     [Dm]        [Gm]  
Một lần nào cho tôi gặp lạ i Em 
             [A7]  
Rồi thiên thu sẽ là nhun g nhớ 
 

                
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
                
Sao không thấy qua đây một lần 
               
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
      [C]     [Dm]  
Những bến bờ xưa cũ đã mờ 
       [F]   
Ôi mái tóc m ây bay 
     [C]            
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây 
     [C]      [A7]    
Giờ còn k hông, Em có v ui không? 
     [Dm]   
Hai má cò n hồng? 
        [F]          [C]   
Tuổi thơ qua m au quá Em ngỡ như ng ày nào 
       [C]          [A7]   
Ðôi mắt Em nh ư sao soi thấu tâm hồ n nhau 
      [F]           [C]    
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùn g người 
        [C]   
Tim cũ vui khô ng Em? 
    [F]       [Dm] 
Ðôi mắ t quầng thâm r ồi 
 

                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
              
Nghe Em nói Em vui một lần 
                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
                 
Còn chút tình đốt hết một lần... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com