highlight chords
1. Anh vuốt tóc [Em] em, anh vuốt tóc em một lần cuối, một lần cuối [B7] cùng rồi [Em] thôi
Anh hốt trăng [B7] thanh, trên áo em xanh, một lần [Em] cuối, như những lần đó xa [Am] xôi
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần [C] cuối một lần cuối, một lần [Em] cuối cùng
Để còn [B7] thấy đời êm lần [C] cuối một lần cuối [B7] cùng thôi em [Em] ơi 
ĐK: Thế là [D] héo hắt cho [C] nhau, thế là [B7] nước mắt đêm [Em] thâu
Thế là mãi mãi và [Am] mãi mãi tình [B7] sầu
Thế là [D] tiếng khóc thiên [Am] thu thế là [B7] mãi mãi thương [Em] đau
Thế là mãi mãi, và [B7] mãi mãi xa [Em] nhau
2. Anh hát cho [Em] em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối một lần [B7] cuối cùng rồi [Em] thôi
Anh chết trong mắt [B7] em, anh chết trong mắt em, một lần [Em] cuối như những lần đó xa [Am] xôi
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần [C] cuối, một lần cuối, một lần cuối [Em] cùng
Để còn thấy lòng run lần cuối, một lần cuối [B7] cùng thôi em [Em] ơi
Anh khóc trên vai [Am] em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần [Em] cuối cùng
Để nhìn [B7] thấy tình yêu lần [Em] cuối một lần [B7] cuối cùng thôi em [Em] ơi
Một lần [B7] cuối cùng thôi, em [Em] ơi, một lần [B7] cuối cùng thôi em [Em] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần cuối

Hoàng Thi Thơ
1. Anh vuốt tóc [Em] em, anh vuốt tóc em một lần cuối, một lần cuối [B7] cùng rồi [Em] thôi
Anh hốt trăng [B7] thanh, trên áo em xanh, một lần [Em] cuối, như những lần đó xa [Am] xôi
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần [C] cuối một lần cuối, một lần [Em] cuối cùng
Để còn [B7] thấy đời êm lần [C] cuối một lần cuối [B7] cùng thôi em [Em] ơi 
ĐK: Thế là [D] héo hắt cho [C] nhau, thế là [B7] nước mắt đêm [Em] thâu
Thế là mãi mãi và [Am] mãi mãi tình [B7] sầu
Thế là [D] tiếng khóc thiên [Am] thu thế là [B7] mãi mãi thương [Em] đau
Thế là mãi mãi, và [B7] mãi mãi xa [Em] nhau
2. Anh hát cho [Em] em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối một lần [B7] cuối cùng rồi [Em] thôi
Anh chết trong mắt [B7] em, anh chết trong mắt em, một lần [Em] cuối như những lần đó xa [Am] xôi
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần [C] cuối, một lần cuối, một lần cuối [Em] cùng
Để còn thấy lòng run lần cuối, một lần cuối [B7] cùng thôi em [Em] ơi
Anh khóc trên vai [Am] em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần [Em] cuối cùng
Để nhìn [B7] thấy tình yêu lần [Em] cuối một lần [B7] cuối cùng thôi em [Em] ơi
Một lần [B7] cuối cùng thôi, em [Em] ơi, một lần [B7] cuối cùng thôi em [Em] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com