1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần dang dở

Cuộn trang

Khi mới thương [A] nhau em hay nắm tay dặn [D] dò Cho dù cuộc [Bm] đời là bể dâu trái [A] ngang Ðã thương nhau mình sắc son một [Em] lòng Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không [A] phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng [D] vàng, Ta hẹn mùa [Bm] xuân sang mình sẽ cưới [A] nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần [Em] tàn, Giấc mộng sắp [A] thành thì bỗng ai đổi [D] thay. Tình [G] ơi sao tình, mang [Em] nhiều nỗi trái [D] ngang, Cho người lắm ê [A] chề Tình [Em] ơi cuộc đời có bao [G] lâu, Vài lần đắng cay [A] thôi Coi như mình đã [D] già. Thôi nhé em [A] ơi nay ta đã xa lạ [D] rồi Ta chẳng còn [Bm] chi để mà lưu luyến [A] nhau Bước chân đi là dứt duyên nợ [Em] rồi Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng [D] quen.

Video hướng dẫn