1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần đi

Cuộn trang

1. Sài Gòn [Am] ơi [Dm], ta có ngờ đâu [Am] rằng Một lần [Am] đi [C] là một lần vĩnh [Am] biệt Một lần [A7] đi là mất lối quay [Dm] về Một lần [G] đi là mãi mãi thương [E7] đau. Người tình [Am] ơi, ta có ngờ đâu rằng Một lần đi là nghìn trùng cách biệt Một lần [A7] đi là muôn kiếp u [Dm] sầu Một lần [G] đi là [E7] vĩnh viễn xa [Am] nhau ĐK: Giọt nước mắt cho [Am] anh Giọt nước mắt cho [G] em Giọt [F] nước mắt cho bạn [E7][Am] Lệ khóc cho mẹ [Dm] già Lệ [G] khóc cho người [C] tình ở [E7] lại quê [Am] hương. Lần cuối xiết tay [Am] nhau Lần cuối khóc bên [G] nhau Lời [F] cuối sao nghẹn [E7] ngào [Am] Còn đó bao đoạn [Dm] đường Còn [G] đó bao cuộc [C] tình bỏ [E7] lại sau [Am] lưng. 2. Sài Gòn [Am] ơi, [Dm] ta có ngờ đâu [Am] rằng Mẹ hiền [Am] xưa, [C] giờ về cùng đất [Am] lạnh Bạn bè [A7] xưa, giờ phương bắc lưu [Dm] đày Người tình [G] xưa, giờ [F] đang sống điêu [E7] linh. Sài Gòn [Am] ơi, ta có ngờ đâu rằng Một ngày qua là một ngày ly biệt Một ngày [A7] qua là ta mất nhau [Dm] rồi Một ngày [G] qua là [E7] muôn kiếp chia [Am] phôi

Video hướng dẫn