1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần lên xe hoa

Cuộn trang

Một lần lên xe [Am] hoa bao cuộc [Dm] vui trả bạn [Am] bè Một lần lên xe [F] hoa sao lòng [G] nghe quá não [C] nề Một [Am] lần lên xe [Dm] hoa cuộc [G] tình duyên đôi [C] ta Cầm [E7] bằng như mây trôi cuối chân [F] trời tan theo [E7] gió. Một lần lên xe [Am] hoa bao người [Dm] vui chúc tụng [Am] mình Mà lòng sao cô [F] đơn không hề [G] nghe xúc động [C] gì Một [Am] lần lên xe [Dm] hoa họ [G] hàng reo vui [C] ca Bạn [E7] bè đưa chân ta hay đưa tiễn một linh [Am] hồn. ĐK: Anh [F] ơi, thôi [G] em đành lỗi [C] tình Xin [Dm] anh hãy thứ tha giùm [Am] em Nếu biết nỗi lòng cô [Dm] dâu Bao nhiêu đắng [Am] cay hờn trách Xin đừng nặng [E7] lời mà oán trách nữa [Am] chi. Cuộc tình em mơ [Am] xây nhưng mẹ [Dm] cha chẳng thuận [Am] lòng Để ngày lên xe [F] hoa nghe lòng [G] tan nát rã [C] rời Cuộc [Am] đời không như [Dm] mơ, cuộc [G] tình không như [C] thơ Chuyện [E7] tình xưa tôi xin chôn giấu kín vào đáy [Am] lòng.

Video hướng dẫn