1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần nữa thôi

Cuộn trang

Từng ngày [D] qua, từng ngày [F#m] nhớ mong về [Bm] em Những tháng [A] năm sống bên [Em] nhau không đầm [D] ấm Rồi ngày qua mình đã [F#m] sống không cần [Bm] nhau Sống bơ [A] vơ không biết [Em] đâu ngày [D] mai Từng ngày [D] qua, từng ngày [F#m] ước mơ thật [Bm] nhiều Nhưng có [A] khi ước [Em] mơ không hề [D] đến Rồi ngày qua ngậm ngùi [F#m] bước theo cuộc [Bm] đời Muốn nói với [A] em cho [Em] anh thêm một [D] lần Một lần nữa [F#m] thôi, người [Bm] ơi! một lần nữa thôi Dù nay cách [Em] xa tình [A7] yêu vẫn nồng [D] cháy Một lần nữa [F#m] thôi, người [Bm] ơi! một lần nữa [Em] thôi Một lần nữa thôi, dù [A7] mãi mãi mất [D] nhau Từng ngày [D] qua, từng ngày [F#m] ước mơ thật [Bm] nhiều Nhưng có [A] khi ước [Em] mơ không hề [D] đến Rồi ngày qua ngậm ngùi [F#m] bước theo cuộc [Bm] đời Muốn nói với [A] em cho [Em] anh thêm một [D] lần

Video hướng dẫn