1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lần yêu

Cuộn trang

Ai nói rằng người đi chóng [F] quên [Am] [Dm] Ai nói [G7] thuyền không quay về [C] bến Một lần [G7] yêu, yêu đến trong [C] tim, Một lần [Am] yêu, muôn kiếp không [Dm] quên, Mây dù trôi có khi lại [G7] về. Ai nói rằng tình em giá [F] băng [Am] [Dm] Ai nói [G7] mùa thu hay nhạt [C] nắng Một lần [G7] yêu sương gió không [C] phai, Một lần [Am] yêu đôi lứa đôi [Dm] nơi Nhưng thời [G7] gian vẫn không đổi [C] thay. Còn nhớ không [F] anh Sương gió biên [C] thùy một phiên gác đêm Anh ngắm mây trời gửi [Am] đến xa [Dm] xôi Một tiếng yêu em còn [G7] mãi trong lòng anh Xin nhớ rằng hợp tan có [F] khi [Am] [Dm] Em gối [G7] mộng anh xuoi vạn [C] lý Hẹn ngày [G7] nao trên bến quê [C] hương Thuyền về [Am] đây rũ áo phong [Dm] sương Đôi mình [G7] chung ngắm mây hoàng [C] hôn.

Video hướng dẫn