1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một lòng từ hối

Đinh Công Huỳnh

Nguồn: thanhcavietnam.net