Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một mai giã từ vũ khí

Cuộn trang

Rồi có một [Em] ngày, sẽ một [D] ngày chinh chiến [Bm] tàn Anh chẳng còn [Em] chi, chẳng còn [C] chi ngoài con tim [D] héo em [G] ơi [B] Xin trả lại [Em] đây, bỏ lại [C] đây thép gai [D] giăng với lũy hào [G] sâu Lỗ châu [Am] mai với những địa [Em] lôi, đã bao [B] phen máu anh [C] tuôn Cho còn [D] lại đến mãi bây [B7] giờ. Trả súng đạn [Em] này khi sạch [D] nợ sông núi [Bm] thù Anh trở về [Em] quê, trở về [C] quê tìm tuổi thơ [D] mất năm [G] nao [B] Vui cùng ruộng [Em] nương cùng đàn [C] trâu với cây [D] đa khóm trúc hàng [G] cau, Với con [Am] đê có chiếc cầu [Em] tre đã bao [B] năm vắng chân [C] anh, Nên trở [D] thành hoang phế rong [Em] rêu Rồi anh [Bm] sẽ dựng căn nhà [Em] xưa Rồi anh [D] sẽ đón cha mẹ [G] về Rồi anh [Em] sẽ sang thăm nhà [C] em Với miếng [D] cau, với miếng [C] trầu, ta [B] làm lại từ [B7] đầu. Rồi anh [Bm] sẽ dìu em tìm [Em] thăm Mộ bia [D] kín trong nghĩa địa [G] buồn Bạn anh [Em] đó đang say ngủ [C] yên Xin cám [D] ơn, xin cám [C] ơn người nằm [B] xuống. Để có một [Em] ngày, có một [D] ngày cho chúng [Bm] mình Ta lại gặp [Em] ta, còn vòng [C] tay mở rộng thương [D] mến bao [G] la [B] Chuông chùa làng [Em] xa chiều lại [C] vang biết ai [D] lên khói ấm tình [G] thương Bát cơm [Am] rau thắm mối tình [Em] quê, có con [B] trâu, có nương [C] dâu Thiên đường [D] này mơ ước bao [Em] lâu.