1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Mình - Trúc Nhân

Cuộn trang

Rượu một | [Dm]mình với ngọn đèn | [Gm/D]đêm Khi gió thu về, một chú ve sầu nằm chết bên thềm cửa sổ mùa | [A7]thu. Rượu một | [Dm]mình, biết cạn cùng | [Gm/D]ai. Ai người tri | [Dm/F]âm? Ai người tri | [C]kỷ? Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với núi | [Am]cao, năm | [A7]nào đôi chân chưa | [Dm]mỏi | Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với suối | [Am7]sâu, với | [A7]người sốt rét qua | [Dm]cầu Cùng | [Gm]ta cạn | [C/E]với rừng | [F]già bạn ta yên | [A7]nghỉ Biết có bao | [Bb]giờ về uống cùng | [A7]ta? | Cùng |ta cạn |với phong |ba, yếm |đào che cơn gió |lạnh. | Rượu |say, gió |buốt sau |lưng, nhớ |người dưng xa muôn |trùng. Cùng |ta cạn |với lửa |hồng trong ta giá |lạnh. Ngọn lửa lay |lay như có ai |về. | [Bb]Rót cho đầy |mãi, nỗi | [C7/Bb]đau rồi sẽ thành kỷ | [F]niệm. | [Bb]Rót cho đầy |mãi, đắng | [C7/Bb]cay rồi sẽ thành tiếng | [Gm]hát: | [A7]"Con người, con |người chỉ lớn | [Gm6]lên trong chính | [A7]nỗi cô | [Dm]đơn. | [A7]Con người, con |người chỉ lớn | [Em7b5]lên trong chính [A7]nỗi cô | [Dm]đơn..."

Video hướng dẫn