highlight chords
Rượu một | [Dm]mình với ngọn đèn | [Gm/D]đêm
Khi gió thu về, một chú ve sầu nằm chết bên thềm cửa sổ mùa | [A7]thu.
Rượu một | [Dm]mình, biết cạn cùng | [Gm/D]ai.
Ai người tri | [Dm/F]âm? Ai người tri | [C]kỷ?
Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với núi | [Am]cao, năm | [A7]nào đôi chân chưa | [Dm]mỏi |
Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với suối | [Am7]sâu, với | [A7]người sốt rét qua | [Dm]cầu
Cùng | [Gm]ta cạn | [C/E]với rừng | [F]già bạn ta yên | [A7]nghỉ
Biết có bao | [Bb]giờ về uống cùng | [A7]ta? |
Cùng |ta cạn |với phong |ba, yếm |đào che cơn gió |lạnh. |
Rượu |say, gió |buốt sau |lưng, nhớ |người dưng xa muôn |trùng.
Cùng |ta cạn |với lửa |hồng trong ta giá |lạnh.
Ngọn lửa lay |lay như có ai |về.
| [Bb]Rót cho đầy |mãi, nỗi | [C7/Bb]đau rồi sẽ thành kỷ | [F]niệm.
| [Bb]Rót cho đầy |mãi, đắng | [C7/Bb]cay rồi sẽ thành tiếng | [Gm]hát:
| [A7]"Con người, con |người chỉ lớn | [Gm6]lên trong chính | [A7]nỗi cô | [Dm]đơn.
| [A7]Con người, con |người chỉ lớn | [Em7b5]lên trong chính [A7]nỗi cô | [Dm]đơn..."
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Mình - Trúc Nhân

Trần Tiến
Rượu một | [Dm]mình với ngọn đèn | [Gm/D]đêm
Khi gió thu về, một chú ve sầu nằm chết bên thềm cửa sổ mùa | [A7]thu.
Rượu một | [Dm]mình, biết cạn cùng | [Gm/D]ai.
Ai người tri | [Dm/F]âm? Ai người tri | [C]kỷ?
Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với núi | [Am]cao, năm | [A7]nào đôi chân chưa | [Dm]mỏi |
Cùng | [Bb]ta cạn | [C7/Bb]với suối | [Am7]sâu, với | [A7]người sốt rét qua | [Dm]cầu
Cùng | [Gm]ta cạn | [C/E]với rừng | [F]già bạn ta yên | [A7]nghỉ
Biết có bao | [Bb]giờ về uống cùng | [A7]ta? |
Cùng |ta cạn |với phong |ba, yếm |đào che cơn gió |lạnh. |
Rượu |say, gió |buốt sau |lưng, nhớ |người dưng xa muôn |trùng.
Cùng |ta cạn |với lửa |hồng trong ta giá |lạnh.
Ngọn lửa lay |lay như có ai |về.
| [Bb]Rót cho đầy |mãi, nỗi | [C7/Bb]đau rồi sẽ thành kỷ | [F]niệm.
| [Bb]Rót cho đầy |mãi, đắng | [C7/Bb]cay rồi sẽ thành tiếng | [Gm]hát:
| [A7]"Con người, con |người chỉ lớn | [Gm6]lên trong chính | [A7]nỗi cô | [Dm]đơn.
| [A7]Con người, con |người chỉ lớn | [Em7b5]lên trong chính [A7]nỗi cô | [Dm]đơn..."

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com