1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày gần đây

Cuộn trang

Nếu lỡ chiều [A7] nay anh không kịp [D] về Để em thêm một đêm dài tái tê [G] Nếu ánh trăng [Em] vàng hững hờ nơi [A] đó Và phương [Em] này sương kín vai [Bm] anh Chúng mình chợt nghe cách [Em] chia [A7] Nếu biết rằng anh ra đi vì [D] đời Và cho em được tươi hồng nét môi [G] Có tiếc đêm [Em] nào đi về chung [A] lối Mà bây giờ đôi đứa đôi [Bm] nơi Thì [A7] em ơi xin đừng [D] buồn Một [A7] ngày gần [G] đây những đêm dài vô tận [Em] hôm nay Sẽ thay [D] bằng một trời trăng sao Sao [G] rơi trong mắt đầy trăng [Bm] vương vai áo này Một trời trăng sao [Em] đó riêng đôi [A7] mình Hãy nhớ rằng ta yêu nhau vì [D] tình Đừng cho ước vọng kia thành khói bay [G] Những cánh sao trời sẽ là hoa [A] cưới Và mây hồng vương áo cô [Bm] dâu Ngày [A7] đôi ta chung [D] nhịp cầu

Video hướng dẫn