1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày như mọi ngày

Cuộn trang

Một [Am] ngày như mọi [F] ngày em [Em] trả lại đời [Am] tôi Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày ta [C] nhận lời tình [F] cuối Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày đời [Am] nhẹ như mây [Dm] khói Một [G] ngày như mọi [C] ngày mang [E] nặng hồn tả [E7] tơi. Một [Am] ngày như mọi [F] ngày nhớ [Em] mặt trời đầu [Am] môi Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày đau [C] nặng từng lời [F] nói Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày từng [Am] mạch đời trăn [Dm] trối Một [G] ngày như mọi [C] ngày đi [E7] về một mình [Am] tôi. Những sông [A] trôi âm [Dm] thầm đám rong [G] rêu xếp [C] hàng Những mặt [F] đường nằm [Dm] câm những mặt [G] người buồn [C] tênh. Sóng đong [A7] đưa linh [Dm] hồn có mưa [G] quanh chỗ [C] nằm Mãi một [F] đời về [Dm] không trong chập [E7] chùng thác [Am] nguồn. Một ngày như mọi [F] ngày đi [Em] về một mình [Am] tôi Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày quanh [C] đời mình chợt [F] tối Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày giọng [Am] buồn lên tiếp [Dm] nối Một [G] ngày như mọi [C] ngày xe [E] ngựa về ngủ [E7] say. Một ngày như mọi [F] ngày em [Em] trả lại đời [Am] tôi Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày xếp [C] vòng tay oan [F] trái Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày từng [Am] chiều lên hấp [Dm] hối Một [G] ngày như mọi [C] ngày bóng [E7] đổ một mình [Am] tôi.

Video hướng dẫn