1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Ngày Như Mọi Ngày

Cuộn trang

Một ngày như mọi ngày

Em trả lại đời tôi

Một ngày như mọi ngày

Ta nhận lời tình cuối

Một ngày như mọi ngày

Đời nhẹ như mây khói

Một ngày như mọi ngày

Mang nặng hồn tả tơi.

Một ngày như mọi ngày

Nhớ mặt trời đầu môi

Một ngày như mọi ngày

Đau nặng từng lời nói

Một ngày như mọi ngày

Từng mạch đời trăn trối

Một ngày như mọi ngày

Đi về một mình tôi.

Những sông trôi âm thầm

Đám rong rêu xếp hàng

Những mặt đường nằm câm

Những mặt người buồn tênh.

Sóng đong đưa linh hồn

Có mưa quanh chỗ nằm

Mãi một đời về không

Trong chập chùng thác nguồn.

Một ngày như mọi ngày

Đi về một mình tôi

Một ngày như mọi ngày

Quanh đời mình chợt tối

Một ngày như mọi ngày

Giọng buồn lên tiếp nối

Một ngày như mọi ngày

Xe ngựa về ngủ say.

Một ngày như mọi ngày

Em trả lại đời tôi

Một ngày như mọi ngày

Xếp vòng tay oan trái

Một ngày như mọi ngày

Từng chiều lên hấp hối

Một ngày như mọi ngày

Bóng đổ một mình tôi.


Video hướng dẫn