1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trịnh Công Sơn
Một Ngày Như Mọi Ngày
Nguồn: cungchoinhac.com