1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày tàn chiến tranh

Cuộn trang

Nếu chiến tranh [Dm] tàn anh đưa em [A7] về thăm lại vùng [Dm] quê Thăm lại thôn [Gm] xưa xa từ [C] khi lửa dầy binh [F] biến [Dm] Ta sẽ đưa [Gm] nhau về đô [Bb] thị xa chốn kinh [Dm] đô về quê [F] đồng Quê mình còn [C] đây sau chiến tranh vết hận còn [A7] ghi. Bến cũ con [Dm] đò bao lâu cách [A7] trở biết giờ còn [Dm] không? Nơi vườn rau [Gm] xưa Mẹ già [C] ơi có còn hôm [F] sớm? [Dm] Em bé quê [Gm] ta còn ra [Bb] đồng cô gái thôn [Dm] xa còn qua [F] chợ Sau cuộc dầm [C] mưa yêu dấu [A7] ơi đổi dời hay [Dm] chưa? [D] Anh đưa em [F#m] qua những vùng [Bm] quê lửa binh lan [G] tràn Dấu đạn in mái tranh quê [A7] nghèo Nương rẫy ngày [Em] nào xây chiến [A7] hào. [Em] Anh đưa em đi thăm những người [Bm] dân chốn thôn [Em] quê Bao tháng [D] ngày buồn đau chất [F#m] chồng Giờ mừng [Bm] vui xây [G] lại ngày [A7] mới. Nếu chiến tranh [Dm] tàn anh đưa em [A7] về phố thị ngày [Dm] xưa Thăm lại vùng [Gm] quê bao ngày [C] qua vẫn hoài thương [F] nhớ [Dm] Ta sẽ đi [Gm] chung một con [Bb] tàu băng núi qua [Dm] sông đường xuyên [F] Việt Nghe lòng nao [C] nao ngày núi [A7] sông dứt cuộc binh [Dm] đao.

Video hướng dẫn