1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày ý nghĩa

Cuộn trang

[F] [Fm] [Bb] [F] M ột ngày nắng thậ t đẹp ta đi trên đư ờng rất b ối rối. [Dm] [C] Cứ quay lạ i nhìn nhau nói không nê n lời [Bb] [G] Tình y êu thật khó nói ra. [F] [C] [Bb] [F] V à một làn gió m át khẽ luà tóc em để a nh thấy [Em] [Dm] [A] Nét d ịu d àng hồn nhiên xinh xắn lạ thường [Bb] [F] [Bb] Để an h nhìn em ngại ngùng [C] Rất muốn em yêu ôm anh thật lâu [Dm] [C] Và em sẽ hứa không xa cách nhau [Bb] Tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng [C] Trong vòng tay ấm áp. [F] [C] Dường như anh đang muốn mong sao tr ái tim [Bb] [C] Mong sao tiến g yêu đầu tiên củ a em. [F] [C] Để anh được cảm th ấy những khi c ó em [Bb] [C] Những khi vắn g em lòng anh sẽ buồn [Bb] [C] Ước mon g cho mình luôn có nhau [A] [Dm] Và ta sẽ l uôn quan tâm về nh au [Bb] [C] [F] Đến một ngày rồi chợt hiểu ra mình thuộc về nhau.

Video hướng dẫn