1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một niềm phó thác

Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

Nguồn: thanhcavietnam.net