1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một nửa

Cuộn trang

Em [Am] mang một nửa hồn anh về với [F] đất [G7] Một nửa [C] hồn tha [E7] thẩn nơi [Am] đây Cơm nửa [Dm] bữa, giấc chập [G] chờn một [Dm] nửa Ngọn đèn [E] chong một [E7] nửa hao [Am] gầy. Một nửa [Dm] gió, một nửa mây bay [G] mất Một nửa [C] cười, một nửa [G] khóc, điên, [C] say Một nửa bên [E] em chiếu chăn lạnh [F] ngắt Một nửa bên [Dm] anh nỗi nhớ không [E7] nguôi Nửa kỷ [Am] niệm sao lấp đầy ký [Dm] ức Nửa hình [G] hài sao [C] gọi tấm thân [F] đây Sao em [E] nỡ để lại anh một [F] nửa Một nửa [G] kia khuất [E7] lấp cuối chân [Am] ngày.

Video hướng dẫn