Một sáng con về

≣≣
[C] Một sáng con [Am] về trên con đường [Dm] đất
Nắng ôm lồng [F] ngực, tre thở bên [C] tai
Con cười con [F] nói con hát nghêu [C] ngao
Bước thấp bước [Dm] cao qua bờ ruộng [Am] nhỏ
Mẹ già ta [F] đó hái mướp bên [C] rào
Mẹ già ta [F] đó hái mướp bên [C] rào
Mẹ già ta [Am] đó hái mướp bên [Dm] rào
Nắng mưa đã [C] nhiều tóc chiều đã xuống
Mùa Xuân còn [Am] lại
Mộng ước nay đã [Dm] thành
Mẹ thấy con đã [C] về
Một sớm con [Dm] về đồng lúa Việt [G] Nam
Thoát từng lưới [C] đạn đầu làng trăng [F] sáng
Nhà ai chung [C] vườn khói bếp mến [D7] thương
Sân phơi nếp [G] mới
Con trâu đứng [F] nhìn, mặt trời vừa [G] lên
Tương lai đón [Bb] chờ, một ngày bình [G] yên … [C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)