1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một sớm mai về

Cuộn trang

Một sớm [A7] mai về ngày vui thứ [D] nhất Ta đi chân đất mặc áo vải [Em] thô Dẫm lá tre [A7] khô rụng đầy lối [D] sỏi Ta cười ta [G] nói ta hát nghêu [D] ngao Bước thấp bước [Em] cao qua bờ ruộng [G] nhỏ Mẹ già ta [A7] đó! Hái mướp bên [D] rào Mẹ già ta [D] đó! Mẹ già ta [G] đó Hái mướp bên [A7] rào áo nâu thuở [D] nào Thêm nhiều mụn [Bm] vá Cần chi mẹ [G] ạ một sớm mai [A7] về Là lá la là, là lá la [D] là Cần chi mẹ [Bm] ạ, một sớm mai [G] về Thằng bé nhà [A7] quê thoát tầm lửa [D] đạn Ðầu ngày nắng [G] sáng, nhà ai chung [D] vườn Khói bếp mến [Bm] thương, thơm xôi nếp [A7] mới Là lá la là, Là lá la [D] là Chia xa vời vợi chia xa, vời vợi chia [G] xa Ha há ha [D] hà Một sớm mai [A7] về tắm nước sông [G] quê Ngàn đời chẳng [D] đục Ta buông cần [G] trúc bờ cỏ im [Bm] ngồi Con diếc thử [A7] mồi con rô đớp bóng Ha há hà [G] ha, ha há ha [D][G][D] Ðài sen sương [G] đọng hồ lọng màu [C] thu Trên ngọn mù [Am] u có đôi chim [G] gáy Trong chòm lau [C] sậy tiếng cuốc u [D] oa Dưới bóng đa [Bm] già cút côi quán [D] nước Nằm trên cỏ [G] mượt ta nhẩm vầng [D] thơ Ta nhẩm vầng thơ Uhm uhm uhm [D] uhm Sức xuân bùng [A7] vỡ ngày ấy bao [D] giờ? Ngày ấy bao [D] giờ?

Video hướng dẫn