highlight chords
Một sớm [A7] mai về ngày vui thứ [D] nhất 
Ta đi chân đất mặc áo vải [Em] thô 
Dẫm lá tre [A7] khô rụng đầy lối [D] sỏi
Ta cười ta [G] nói ta hát nghêu [D] ngao 
Bước thấp bước [Em] cao qua bờ ruộng [G] nhỏ 
Mẹ già ta [A7] đó! Hái mướp bên [D] rào
Mẹ già ta [D] đó! Mẹ già ta [G] đó 
Hái mướp bên [A7] rào áo nâu thuở [D] nào
Thêm nhiều mụn [Bm] vá
Cần chi mẹ [G] ạ một sớm mai [A7] về
Là lá la là, là lá la [D] là
Cần chi mẹ [Bm] ạ, một sớm mai [G] về 
Thằng bé nhà [A7] quê thoát tầm lửa [D] đạn 
Ðầu ngày nắng [G] sáng, nhà ai chung [D] vườn
Khói bếp mến [Bm] thương, thơm xôi nếp [A7] mới
Là lá la là, Là lá la [D] là
Chia xa vời vợi chia xa, vời vợi chia [G] xa 
Ha há ha [D] hà 
Một sớm mai [A7] về tắm nước sông [G] quê
Ngàn đời chẳng [D] đục
Ta buông cần [G] trúc bờ cỏ im [Bm] ngồi
Con diếc thử [A7] mồi con rô đớp bóng 
Ha há hà [G] ha, ha há ha [D][G][D]
Ðài sen sương [G] đọng hồ lọng màu [C] thu
Trên ngọn mù [Am] u có đôi chim [G] gáy
Trong chòm lau [C] sậy tiếng cuốc u [D] oa
Dưới bóng đa [Bm] già cút côi quán [D] nước
Nằm trên cỏ [G] mượt ta nhẩm vầng [D] thơ
Ta nhẩm vầng thơ Uhm uhm uhm [D] uhm
Sức xuân bùng [A7] vỡ ngày ấy bao [D] giờ? 
Ngày ấy bao [D] giờ?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một sớm mai về

Trầm Tử Thiêng , Tường Linh
Một sớm [A7] mai về ngày vui thứ [D] nhất 
Ta đi chân đất mặc áo vải [Em] thô 
Dẫm lá tre [A7] khô rụng đầy lối [D] sỏi
Ta cười ta [G] nói ta hát nghêu [D] ngao 
Bước thấp bước [Em] cao qua bờ ruộng [G] nhỏ 
Mẹ già ta [A7] đó! Hái mướp bên [D] rào
Mẹ già ta [D] đó! Mẹ già ta [G] đó 
Hái mướp bên [A7] rào áo nâu thuở [D] nào
Thêm nhiều mụn [Bm] vá
Cần chi mẹ [G] ạ một sớm mai [A7] về
Là lá la là, là lá la [D] là
Cần chi mẹ [Bm] ạ, một sớm mai [G] về 
Thằng bé nhà [A7] quê thoát tầm lửa [D] đạn 
Ðầu ngày nắng [G] sáng, nhà ai chung [D] vườn
Khói bếp mến [Bm] thương, thơm xôi nếp [A7] mới
Là lá la là, Là lá la [D] là
Chia xa vời vợi chia xa, vời vợi chia [G] xa 
Ha há ha [D] hà 
Một sớm mai [A7] về tắm nước sông [G] quê
Ngàn đời chẳng [D] đục
Ta buông cần [G] trúc bờ cỏ im [Bm] ngồi
Con diếc thử [A7] mồi con rô đớp bóng 
Ha há hà [G] ha, ha há ha [D][G][D]
Ðài sen sương [G] đọng hồ lọng màu [C] thu
Trên ngọn mù [Am] u có đôi chim [G] gáy
Trong chòm lau [C] sậy tiếng cuốc u [D] oa
Dưới bóng đa [Bm] già cút côi quán [D] nước
Nằm trên cỏ [G] mượt ta nhẩm vầng [D] thơ
Ta nhẩm vầng thơ Uhm uhm uhm [D] uhm
Sức xuân bùng [A7] vỡ ngày ấy bao [D] giờ? 
Ngày ấy bao [D] giờ?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com