highlight chords
Verse 1:
[G] Có những [Am] ước mơ tuy nhỏ [Bm] bé nhưng [Am] thật lớn lao
[G] Đã [Am] ai từng nhìn [Bm] thấy? [Am]
[G] Có tiếng [Am] hát ai nghe thật [Bm] khẽ đong đầy [Am] khát khao
[G] Còn [Am] ai cùng lắng [Bm] nghe? [Am]
Pre Chorus:
[C] Nắng ấm [G] áp lên cao, muôn [D] nơi hân hoan ngày [Em] mới
[C] Mọi nhà [G] ấm êm vui xum [D] vầy
[C] Trái đất [G] mãi xanh tươi, quê [Bm] hương bạn và [Em] tôi
Hành tinh [Am] này.. Mọi người [D] đắp xây..
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời
Verse 2:
[G] Từng việc [Am] nhỏ thôi, bạn và [Bm] tôi chung tay trong [Am] đời
[G] Sẽ [Am] mang lại niềm [Bm] vui lớn [Am]
[G] Từng ngày [Am] trôi, thời gian [Bm] sẽ qua không chờ [Am] đợi
[G] Hôm [Am] nay là ngày vui [Bm] nhất [Am]
Pre Chorus:
[C] Nắng ấm [G] áp lên cao, muôn [D] nơi hân hoan ngày [Em] mới
[C] Mọi nhà [G] ấm êm vui xum [D] vầy
[C] Trái đất [G] mãi xanh tươi, quê [Bm] hương bạn và [Em] tôi
Hành tinh [Am] này.. Mọi người [D] đắp xây.....
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời
Rap:
Một thế giới! Một thế giới!
Nào ta cùng chung tay, cùng đắp xây nên 1 ngày mới...yeah.
Bạn tôi ơi! Bạn tôi ơi!
Những lời ca vang xa, mang niềm vui đến khắp muôn nơi...oh.
Cho niềm tin bừng sáng!...Cho ước mơ khát vọng...
Cần chi xa, xung quanh ta, đây là quê hương ta
Nơi chúng ta kêu là quê nhà...quê nhà...
Bridge:
[C] Đã đến [G] lúc chúng ta nhìn [D] lại
[C] Đã đến [G] lúc không nên ngần [D] ngại
[C] Và đến [G] lúc chung tay [Bm] cùng nhau đắp [Em] xây
Trái [C] đất này...Từ hôm [D] nay..........yéahhhhhh...hè.....
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thế giới

Hà Okio
Verse 1:
[G] Có những [Am] ước mơ tuy nhỏ [Bm] bé nhưng [Am] thật lớn lao
[G] Đã [Am] ai từng nhìn [Bm] thấy? [Am]
[G] Có tiếng [Am] hát ai nghe thật [Bm] khẽ đong đầy [Am] khát khao
[G] Còn [Am] ai cùng lắng [Bm] nghe? [Am]
Pre Chorus:
[C] Nắng ấm [G] áp lên cao, muôn [D] nơi hân hoan ngày [Em] mới
[C] Mọi nhà [G] ấm êm vui xum [D] vầy
[C] Trái đất [G] mãi xanh tươi, quê [Bm] hương bạn và [Em] tôi
Hành tinh [Am] này.. Mọi người [D] đắp xây..
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời
Verse 2:
[G] Từng việc [Am] nhỏ thôi, bạn và [Bm] tôi chung tay trong [Am] đời
[G] Sẽ [Am] mang lại niềm [Bm] vui lớn [Am]
[G] Từng ngày [Am] trôi, thời gian [Bm] sẽ qua không chờ [Am] đợi
[G] Hôm [Am] nay là ngày vui [Bm] nhất [Am]
Pre Chorus:
[C] Nắng ấm [G] áp lên cao, muôn [D] nơi hân hoan ngày [Em] mới
[C] Mọi nhà [G] ấm êm vui xum [D] vầy
[C] Trái đất [G] mãi xanh tươi, quê [Bm] hương bạn và [Em] tôi
Hành tinh [Am] này.. Mọi người [D] đắp xây.....
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời
Rap:
Một thế giới! Một thế giới!
Nào ta cùng chung tay, cùng đắp xây nên 1 ngày mới...yeah.
Bạn tôi ơi! Bạn tôi ơi!
Những lời ca vang xa, mang niềm vui đến khắp muôn nơi...oh.
Cho niềm tin bừng sáng!...Cho ước mơ khát vọng...
Cần chi xa, xung quanh ta, đây là quê hương ta
Nơi chúng ta kêu là quê nhà...quê nhà...
Bridge:
[C] Đã đến [G] lúc chúng ta nhìn [D] lại
[C] Đã đến [G] lúc không nên ngần [D] ngại
[C] Và đến [G] lúc chung tay [Bm] cùng nhau đắp [Em] xây
Trái [C] đất này...Từ hôm [D] nay..........yéahhhhhh...hè.....
Chorus:
Một thế [G] giới một tình [D] yêu
Cùng mơ [Em] ước biết bao [Bm] nhiêu 
Và bài [C] ca sẽ còn [G] mãi trong [D] ta
Để ta [G] sống cuộc đời [D] vui
Trẻ em [Em] cất tiếng hát yêu [Bm] đời
Và niềm [C] vui lan truyền [G] khắp muôn [D] nơi.. sáng [G] ngời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com