highlight chords
				                
Capo #2 
 

    [Dm]           
Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè 
   [Gm]   [Dm7]        [Dm]  
Mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ 
[Gm]     [Dm]          [Gm7]  
Mình chưa quen chưa phải tình nhân 
       [Dm7]       [Dm]  
Khi bén duyên rồi cậy mối với mai 
 

                
Trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm 
  [Gm]    [Dm7]       [Dm]  
Mà sao tóc bậu đang kề má tôi 
[Gm]    [Dm]        [Gm7]  
Nhìn con trăng ai xẻ làm đôi 
         [Dm7]          [Dm]  
Thương dáng ngoan hiền ngồi đứng chẳng yên 
 

  [Gm]     [G]          
Hò ơi... nhắn ai về nơi phương ấy 
            [G]   
Thiết tha gửi theo tình tôi 
[Am7]               
Đâu giống như đóa hoa mười giờ 
  [Dm]       [Dm]  
Sớm nở để đến tối tàn 
              [Gm]  
Tôi quá giang xuống tận nơi nầy 
       [Dm7]         [Dm]  
Làm quen với bậu thấy người nhớ tên 
              [Gm]  
Rồi đôi trăng, sính lễ trầu cau 
  [Am7]    [Dm]           
Mai mốt quen rồi về ở dưới luôn... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thoáng duyên quê

				                
Capo #2 
 

    [Dm]           
Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè 
   [Gm]   [Dm7]        [Dm]  
Mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ 
[Gm]     [Dm]          [Gm7]  
Mình chưa quen chưa phải tình nhân 
       [Dm7]       [Dm]  
Khi bén duyên rồi cậy mối với mai 
 

                
Trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm 
  [Gm]    [Dm7]       [Dm]  
Mà sao tóc bậu đang kề má tôi 
[Gm]    [Dm]        [Gm7]  
Nhìn con trăng ai xẻ làm đôi 
         [Dm7]          [Dm]  
Thương dáng ngoan hiền ngồi đứng chẳng yên 
 

  [Gm]     [G]          
Hò ơi... nhắn ai về nơi phương ấy 
            [G]   
Thiết tha gửi theo tình tôi 
[Am7]               
Đâu giống như đóa hoa mười giờ 
  [Dm]       [Dm]  
Sớm nở để đến tối tàn 
              [Gm]  
Tôi quá giang xuống tận nơi nầy 
       [Dm7]         [Dm]  
Làm quen với bậu thấy người nhớ tên 
              [Gm]  
Rồi đôi trăng, sính lễ trầu cau 
  [Am7]    [Dm]           
Mai mốt quen rồi về ở dưới luôn... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com