highlight chords
Tôi viết vội bài [Bm] thơ 
Dù giấy trắng là một bức tường 
Dù mực [F#7] đen chỉ mỗi hòn than 
Khi một thoáng nhìn thấy em 
Tôi viết vội bài [Bm] thơ 
Bởi vì đời còn là [Em9] mơ 
Bởi vì đời còn là [F#m] thơ 
Khi tim [F#7] tôi còn biết rung [G] động 
Tôi [Bm] sợ một làn hương bay [F#7] đi
Một làn môi mím [Bm] lại 
Một ánh mắt dâng [G] sầu 
Một bàn tay buông [D] xuống 
Và một dáng đi khuất bóng [F#7] nguồn thơ 
Tôi [B] sợ thực tại đau thương 
Tôi sợ thực tại đau [Abm] thương 
Sao em đến vội [Eb7] đi 
Sao em cười vội [B] khóc 
Sao em đưa [C#m] tay vội vàng buông xuống? 
Sao em [Eb7] cười vội vã quay [B] đi 
Tôi [Bm] chép vội bài thơ 
Kẻo [F#7] người đời ngoảnh [Bm] mặt 
Một thoáng nhìn [F#7] nhau, một thoáng nhìn [D] nhau 
[Em] Yêu thương dù rất [F#m] ít, yêu [B] thương dù rất [E] ít 
Tôi vẫn [Eb] vội vàng ghì lấy [Eb7] ý yêu [B] thương
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thoáng nhìn nhau

Từ Công Phụng , Phong Sơn
Tôi viết vội bài [Bm] thơ 
Dù giấy trắng là một bức tường 
Dù mực [F#7] đen chỉ mỗi hòn than 
Khi một thoáng nhìn thấy em 
Tôi viết vội bài [Bm] thơ 
Bởi vì đời còn là [Em9] mơ 
Bởi vì đời còn là [F#m] thơ 
Khi tim [F#7] tôi còn biết rung [G] động 
Tôi [Bm] sợ một làn hương bay [F#7] đi
Một làn môi mím [Bm] lại 
Một ánh mắt dâng [G] sầu 
Một bàn tay buông [D] xuống 
Và một dáng đi khuất bóng [F#7] nguồn thơ 
Tôi [B] sợ thực tại đau thương 
Tôi sợ thực tại đau [Abm] thương 
Sao em đến vội [Eb7] đi 
Sao em cười vội [B] khóc 
Sao em đưa [C#m] tay vội vàng buông xuống? 
Sao em [Eb7] cười vội vã quay [B] đi 
Tôi [Bm] chép vội bài thơ 
Kẻo [F#7] người đời ngoảnh [Bm] mặt 
Một thoáng nhìn [F#7] nhau, một thoáng nhìn [D] nhau 
[Em] Yêu thương dù rất [F#m] ít, yêu [B] thương dù rất [E] ít 
Tôi vẫn [Eb] vội vàng ghì lấy [Eb7] ý yêu [B] thương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com