1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thoáng nhìn nhau

Cuộn trang

Tôi viết vội bài [Bm] thơ Dù giấy trắng là một bức tường Dù mực [F#7] đen chỉ mỗi hòn than Khi một thoáng nhìn thấy em Tôi viết vội bài [Bm] thơ Bởi vì đời còn là [Em9] mơ Bởi vì đời còn là [F#m] thơ Khi tim [F#7] tôi còn biết rung [G] động Tôi [Bm] sợ một làn hương bay [F#7] đi Một làn môi mím [Bm] lại Một ánh mắt dâng [G] sầu Một bàn tay buông [D] xuống Và một dáng đi khuất bóng [F#7] nguồn thơ Tôi [B] sợ thực tại đau thương Tôi sợ thực tại đau [Abm] thương Sao em đến vội [Eb7] đi Sao em cười vội [B] khóc Sao em đưa [C#m] tay vội vàng buông xuống? Sao em [Eb7] cười vội vã quay [B] đi Tôi [Bm] chép vội bài thơ Kẻo [F#7] người đời ngoảnh [Bm] mặt Một thoáng nhìn [F#7] nhau, một thoáng nhìn [D] nhau [Em] Yêu thương dù rất [F#m] ít, yêu [B] thương dù rất [E] ít Tôi vẫn [Eb] vội vàng ghì lấy [Eb7] ý yêu [B] thương

Video hướng dẫn