1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thời áo trắng

Cuộn trang

Chợt gặp lại bao tà áo [C] trắng Bỗng xôn [G] xao nhớ nắng sân [Am] trường Em vẫn [F] hồn nhiên như xuân [Em] mới Dấu nụ [Am] cười trong đôi mắt [Dm] nâu. [G] Chợt gặp lại bao tà áo [C] trắng Bỗng xôn [G] xao nhớ nắng sân [Am] trường Mái tóc [Em] thề nửa chờ, nửa [F] đợi Nón bài [G] thơ một phía nghiêng [C] về. [A7] [Dm] Em vẫn [Em] chép bài [F] thơ bằng mực [C] tím [Dm] Trang giấy [F] hồng ngỡ [A7] có mây [Dm] bay [F] Có gió nương theo [Dm] tà áo trắng [Em] Có bàn tay khẽ [G] chạm bàn tay. [F] Em vẫn [Am] về đường xưa xanh [Dm] lá Hái nhành [G] hoa như thể vô [C] tình [Em] Thoáng nhìn nào khi [Am] không rơi lại [G] Cho trời chiều đầy [F] nắng bâng [C] khuâng.

Video hướng dẫn