highlight chords
				                    [A]        
Tuổi hoa đến l ớp chân rộn vang 
         [G]         [A] 
Miệng cười khúc khích bên sân trườ ng 
         [A]        
Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui 
        [G]        [A] 
Đừng đem nước m ắt đến với tuổi h oa 
      [D]         [A]    
Từng ánh m ắt nhấp nháy khi ta n trường 
     [D]          [A] 
Từng bàn chân ai bước theo ai 
      [D]         [A]   
Từng vần t hơ truyền tay đến b ạn bè 
     [E]         [A] 
Là phút g iây những kỉ niệm h ồng 
 

       [A]         
Tuổi hoa đến lớp chân rộn vang 
         [G]        [A]  
Miệng cười khúc k hích bên sân trư ờng 
         [A]        
Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui 
         [G]       [A] 
Đừng đem nước mắt đến với tuổi h oa 
 

    [G]          [A]   
Bao ngà y ngày tháng tuổi họ c trò 
    [G]        [A] 
Dâng đờ i ngàn muôn ý th ơ 
    [G]        [F]     
Yêu trư ờng và yêu mến b ao bạn bè 
  [G]         [A]  
Là bầu trời của tuổi hoa 
    [G]        [F]      
Yêu đờ i và những giấc mơ tuyệt vời 
   [G]         [A] 
Là bầ u trời của tuổi ho a 
 

       [A]          
Một ngày ai s ẽ bước qua tuổi hoa 
         [G]        [A]  
Lòng càng thêm t iếc thương một t hời 
        [A]       
Một thời hoa bư ớm vui đùa vui 
         [G]     [A] 
Một thời hoa bướ m lắm mộng mơ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thời tuổi hoa

				                    [A]        
Tuổi hoa đến l ớp chân rộn vang 
         [G]         [A] 
Miệng cười khúc khích bên sân trườ ng 
         [A]        
Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui 
        [G]        [A] 
Đừng đem nước m ắt đến với tuổi h oa 
      [D]         [A]    
Từng ánh m ắt nhấp nháy khi ta n trường 
     [D]          [A] 
Từng bàn chân ai bước theo ai 
      [D]         [A]   
Từng vần t hơ truyền tay đến b ạn bè 
     [E]         [A] 
Là phút g iây những kỉ niệm h ồng 
 

       [A]         
Tuổi hoa đến lớp chân rộn vang 
         [G]        [A]  
Miệng cười khúc k hích bên sân trư ờng 
         [A]        
Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui 
         [G]       [A] 
Đừng đem nước mắt đến với tuổi h oa 
 

    [G]          [A]   
Bao ngà y ngày tháng tuổi họ c trò 
    [G]        [A] 
Dâng đờ i ngàn muôn ý th ơ 
    [G]        [F]     
Yêu trư ờng và yêu mến b ao bạn bè 
  [G]         [A]  
Là bầu trời của tuổi hoa 
    [G]        [F]      
Yêu đờ i và những giấc mơ tuyệt vời 
   [G]         [A] 
Là bầ u trời của tuổi ho a 
 

       [A]          
Một ngày ai s ẽ bước qua tuổi hoa 
         [G]        [A]  
Lòng càng thêm t iếc thương một t hời 
        [A]       
Một thời hoa bư ớm vui đùa vui 
         [G]     [A] 
Một thời hoa bướ m lắm mộng mơ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com