1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thời tuổi hoa

Cuộn trang

[A] Tuổi hoa đến l ớp chân rộn vang [G] [A] Miệng cười khúc khích bên sân trườ ng [A] Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui [G] [A] Đừng đem nước m ắt đến với tuổi h oa [D] [A] Từng ánh m ắt nhấp nháy khi ta n trường [D] [A] Từng bàn chân ai bước theo ai [D] [A] Từng vần t hơ truyền tay đến b ạn bè [E] [A] Là phút g iây những kỉ niệm h ồng [A] Tuổi hoa đến lớp chân rộn vang [G] [A] Miệng cười khúc k hích bên sân trư ờng [A] Tuổi hoa trong s áng bao niềm vui [G] [A] Đừng đem nước mắt đến với tuổi h oa [G] [A] Bao ngà y ngày tháng tuổi họ c trò [G] [A] Dâng đờ i ngàn muôn ý th ơ [G] [F] Yêu trư ờng và yêu mến b ao bạn bè [G] [A] Là bầu trời của tuổi hoa [G] [F] Yêu đờ i và những giấc mơ tuyệt vời [G] [A] Là bầ u trời của tuổi ho a [A] Một ngày ai s ẽ bước qua tuổi hoa [G] [A] Lòng càng thêm t iếc thương một t hời [A] Một thời hoa bư ớm vui đùa vui [G] [A] Một thời hoa bướ m lắm mộng mơ

Video hướng dẫn