1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một thuở yêu đàn

Cuộn trang

1. Nghe tiếng thời gian âm thầm [C] đưa [Am] Ngẩn ngơ thương [Em] nhớ đến cung đàn [F] xưa [D7] [G7] Một mùa trăng [E7] đã vắng xa đường [Am] tơ Heo [A7] may gió rét từng [Dm] mùa ôi [G7] thơ mộng đâu còn [C] nữa [F][C] 2. Tôi vẫn tha thiết yêu ngày [C] xưa [Am] Ngày nao say [Em] đắm với cung đàn [F][D7] [G7] Ngày nao hai [E7] đứa dưới trăng mùa [Am] thu Hôm [A7] nao hát khúc tạ [Dm] từ hôm [G7] nay sầu lắng tâm [C][F][C] ĐK: Một mùa thu [F] xưa, dưới vầng trăng hai đứa đã [Dm] hơn một lần [Em][A7] Nào [Dm] ngờ duyên tơ đã [Am] chìm trong thương [F] nhớ đã [D7] trôi vào xa [G7] xưa [F][G7] 3. Ai biết thương nhớ bao giờ [C] nguôi [Am] Lạnh lùng trong [Em] cánh lá khô nhẹ [F] rơi [D7] [G7] Tìm dư âm [E7] cũ nhớ nhau mà [Am] thôi Đêm [A7] đêm dõi bóng một [Dm] người tôi [G7] đi tìm thuở xa [C] xôi [F][G7] [F][C] Tiếng xưa còn [F] đó [D7] gió trăng còn [G7] đó … thấy [Dm] đâu [G7] người [C] xưa

Video hướng dẫn