1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một trời hoa (File Cassette 1974)

Lm. Ngô Duy Linh - Viết Chung
Nguồn: thanhcavietnam.net