1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Trời Hoa

Viết Chung & Ngô Duy Linh
Nguồn: catruong.com