highlight chords
[A]한번 보면 두 번 더 보고 싶어 [B]
[A]두번 세번 보면 너를 더 안고 [B][C#m]싶어
[A]너와 커플링 커플링 손에 [B][C#m]끼고서
[A]함께 이 길을 걷고 싶어 [B][A]매일 매일 봐도 난 더 좋아져 [B][C#m]
[A]두번 세번 나의 볼을 꼬집어 [B][C#m]봐도
[A]마치 dreaming dreaming 꿈을 꾸는 듯 [B][C#m]
[A]생각만 해도 난 [B]미소가
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 Mr. [D][G]Chu~
[A]부드러운 감촉 잊을 수 [B]없어
[A]화끈거리는 내 얼굴 빨개지는 [B][C#m][A]It’s so lovely lovely [B][C#m]사랑스러워
[A]난 네가 자꾸만 [B]좋아져
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 [D]
[E]내 소원을 들어줘요 [B]
[A]영원한 사랑 [B]이뤄주길

[A]짜릿짜릿한 느낌
[B]절대 맘 변하지 [C#m]않기
평생 [A]나만 바라봐줘 [B]baby
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 Mr. [D][G]Chu~
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mr Chu

Apink
[A]한번 보면 두 번 더 보고 싶어 [B]
[A]두번 세번 보면 너를 더 안고 [B][C#m]싶어
[A]너와 커플링 커플링 손에 [B][C#m]끼고서
[A]함께 이 길을 걷고 싶어 [B][A]매일 매일 봐도 난 더 좋아져 [B][C#m]
[A]두번 세번 나의 볼을 꼬집어 [B][C#m]봐도
[A]마치 dreaming dreaming 꿈을 꾸는 듯 [B][C#m]
[A]생각만 해도 난 [B]미소가
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 Mr. [D][G]Chu~
[A]부드러운 감촉 잊을 수 [B]없어
[A]화끈거리는 내 얼굴 빨개지는 [B][C#m][A]It’s so lovely lovely [B][C#m]사랑스러워
[A]난 네가 자꾸만 [B]좋아져
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 [D]
[E]내 소원을 들어줘요 [B]
[A]영원한 사랑 [B]이뤄주길

[A]짜릿짜릿한 느낌
[B]절대 맘 변하지 [C#m]않기
평생 [A]나만 바라봐줘 [B]baby
[G]Mr. Chu~ 입술 위에 Chu~ 달콤하게 [Bm][Em]Chu~
온몸에 난 힘이 [D] [G]풀려
[C]내 맘 흔들 흔들어 날 흔들어놔요 [Bm][Em]
[Am]I’m falling falling for your [D]love
[G]Hey you~ 입술 위에 Chu~ everyday with [Bm][Em]you~
널 보면 내 눈이 [D] [G]감겨
[C]몰래 살짝 다가와 또 [Bm][Em]키스해줄래
[Am]내 꿈결 같은 넌 나만의 Mr. [D][G]Chu~

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com