1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa biển

Cuộn trang

1. Chiều nay chiều [Am] nay mưa đang [E7] về với [Am] biển Như thuyền [Dm] kia đang [F] về với [E7] bến Như bình [G] minh đang đón lấy những nụ [E7] xuân Như người thương đang [Dm] đến [E7] với người [Am] thương ĐK: Chiều [Am] mưa chiều mưa Ngực [Dm] biển phập phồng trong chiều [F] mưa Ra [G] khơi vẫn nhớ phút tiễn [C] đưa Tóc [E7] biển xoã dài trong cát [Dm] trắng Đồi dương ai [G] đứng đếm thời [Am] gian Đồi dương ai [C] đứng đứng chờ [E7] ai Chiều [Am] mưa chiều mưa Mặt [Dm] biển rộn ràng khi triều [F] lên Ra [G] khơi nỗi nhớ dáng hình [C] ai Tháng [E7] ngày tảo tần bên cát [Dm] nóng Từng đêm nghe [G] sóng ngỡ thuyền [Am] anh Từng đêm nghe [C] sóng [G] ngỡ [E7] thuyền anh về [Am] bến 2. Chiều nay chiều [Am] nay mưa đang [E7] về phố [Am] biển Như thuyền [Dm] kia bao [F] ngày vắng [E7] bến Nghe triền [G] miên như bến nhớ nghe triều [E7] lên Bên sầu đau bền [Dm] hát [E7] khúc đợi chờ [Am] nhau

Video hướng dẫn