1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa bong bóng

Cuộn trang

Mưa ngày [Dm] xưa rơi trên đường [Bb] phố Mưa vô [Gm] tình làm ướt áo [A] em Mưa ngày [Gm] xưa từng cơn mưa không [Dm] dứt Mưa vô [C] tình cho mình quen [A] nhau. Mưa ngày [Dm] xưa rơi trên đường [Bb] vắng Mưa u [Gm] hoài vì mong dáng [A] ai Mưa ngày [Gm] xưa từng cơn thương [Dm] nhớ Mưa đâu [C] ngờ chúng [A7] mình yêu [Dm] nhau. [Dm] Nhớ nhớ mưa bong bóng Nhớ dáng em [Gm] buồn Nhớ lệ em [Dm] tuôn [Dm] Nhớ nhớ mưa bong [F] bóng Nhớ khi tan [C] trường Em sát vai [Am] anh Hai mái đầu [C] xanh thì thầm ước [F] hẹn Hai mái đầu [A7] xanh tình yêu trọn [Dm] vẹn. Ai ngờ bong bóng vỡ [Gm] tan Thôi rồi em [C] đã sang ngang theo [Dm] chồng Trời [Gm] mưa bong bóng phập [C] phồng Em đi lấy [C7] chồng để khổ cho [F] anh Anh [Dm] về ôm mối thương [C] đau Em đi có [C7] nhớ mưa nào năm [F] xưa Phải [Gm] chi hôm ấy đừng [Dm] mưa Phải chi hôm [A7] ấy đừng đưa em [Dm] về.

Video hướng dẫn