1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa chia tay

Cuộn trang

Rồi chiều nay hè trở về [Bm] đây [Em] Phượng thắm [Em] ơi phượng thắm rơi [F#m] đầy Lại cách xa nhau chín mươi [Bm] ngày Hay [D] là một thế kỷ [G] dài Mà lòng ai đang khóc [F#] ai [Bm] Một ngày nào mình mới gặp [Bm] nhau Phượng đã [Em] phai ve trắng ru [F#m] sầu Tà áo xưa nay vẫn tươi [Bm] màu Sân [D] trường rủ bóng âu [G] sầu Khóc [F#m] đời chia rẽ tình [Bm] sâu Mai [Bm] đây đường ngược đường xuôi Nhớ nhau trong [E] đời Xin cứ tìm lại lưu bút [Bm] thôi Đời [F#m] trai chinh chiến ngang [A] trời Súng gươm là [Bm] bạn Và bút [D] nghiên là [F#] cố nhân [Bm] thôi Nhạc sầu rơi tan tác người [Bm] ơi Giờ phút [Em] chia tay đến nơi [F#m] rồi Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi [Bm] lời Mai [D] này dù cách phương [G] trời Thì [F#m] xin người hiểu lòng [Bm] tôi

Video hướng dẫn