highlight chords
Miền Trung đất bồi phù [G] sa 
Người miền Trung gian khó nhiều đời [C] qua 
Từ khi anh xa quê [Am] nhà, từ đó em nhớ mong người [D] xa 
Mùa đông mây lững lờ [G] trôi 
Trời miền Trung mưa lắm bạn tình [C] ơi 
Chờ anh nay bao đông [Am] rồi, mà [D] anh chưa về bến [G] đợi. 
Sao [G] Rua nhớ ai mà [Am] đêm đêm vẫn còn [C] thức 
Trăng khuya nhớ [Am] ai, trăng vỡ giữa lòng biển [D] khơi 
Lòng [G] em nhớ [Am] ai, em còn mong chờ người [D] xa 
Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương [D7] xa. 
Dòng sông vẫn [G] trôi, đò [Am] xưa nay không còn [C] nữa 
Mây kia vẫn [Am] bay, sao hờ hững giữa đất [D] trời 
Miền [G] Trung nước [Am] lên, đau lòng xa rồi người [D] em 
Ơi Quê hương man mác [D7] buồn 
Chiều miền Trung mưa tím bến [G] sông. 
Chiều nao anh về Miền [G] Trung, hỏi người em gái nhỏ ngày [C] xưa 
Thì hay em nay đi [Am] rồi, chiều đông nước dâng đầy [D] vơi 
Tình yêu chưa trọn thành [G] đôi, mà lòng đau như cắt bạn tình [C] ơi 
Dù cho em nay xa [Am] rồi, miền [D] Trung vẫn thương trọn [G] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa chiều miền Trung

Hồng Xương Long
Miền Trung đất bồi phù [G] sa 
Người miền Trung gian khó nhiều đời [C] qua 
Từ khi anh xa quê [Am] nhà, từ đó em nhớ mong người [D] xa 
Mùa đông mây lững lờ [G] trôi 
Trời miền Trung mưa lắm bạn tình [C] ơi 
Chờ anh nay bao đông [Am] rồi, mà [D] anh chưa về bến [G] đợi. 
Sao [G] Rua nhớ ai mà [Am] đêm đêm vẫn còn [C] thức 
Trăng khuya nhớ [Am] ai, trăng vỡ giữa lòng biển [D] khơi 
Lòng [G] em nhớ [Am] ai, em còn mong chờ người [D] xa 
Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương [D7] xa. 
Dòng sông vẫn [G] trôi, đò [Am] xưa nay không còn [C] nữa 
Mây kia vẫn [Am] bay, sao hờ hững giữa đất [D] trời 
Miền [G] Trung nước [Am] lên, đau lòng xa rồi người [D] em 
Ơi Quê hương man mác [D7] buồn 
Chiều miền Trung mưa tím bến [G] sông. 
Chiều nao anh về Miền [G] Trung, hỏi người em gái nhỏ ngày [C] xưa 
Thì hay em nay đi [Am] rồi, chiều đông nước dâng đầy [D] vơi 
Tình yêu chưa trọn thành [G] đôi, mà lòng đau như cắt bạn tình [C] ơi 
Dù cho em nay xa [Am] rồi, miền [D] Trung vẫn thương trọn [G] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com