1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa chiều miền Trung

Cuộn trang

Miền Trung đất bồi phù [G] sa Người miền Trung gian khó nhiều đời [C] qua Từ khi anh xa quê [Am] nhà, từ đó em nhớ mong người [D] xa Mùa đông mây lững lờ [G] trôi Trời miền Trung mưa lắm bạn tình [C] ơi Chờ anh nay bao đông [Am] rồi, mà [D] anh chưa về bến [G] đợi. Sao [G] Rua nhớ ai mà [Am] đêm đêm vẫn còn [C] thức Trăng khuya nhớ [Am] ai, trăng vỡ giữa lòng biển [D] khơi Lòng [G] em nhớ [Am] ai, em còn mong chờ người [D] xa Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương [D7] xa. Dòng sông vẫn [G] trôi, đò [Am] xưa nay không còn [C] nữa Mây kia vẫn [Am] bay, sao hờ hững giữa đất [D] trời Miền [G] Trung nước [Am] lên, đau lòng xa rồi người [D] em Ơi Quê hương man mác [D7] buồn Chiều miền Trung mưa tím bến [G] sông. Chiều nao anh về Miền [G] Trung, hỏi người em gái nhỏ ngày [C] xưa Thì hay em nay đi [Am] rồi, chiều đông nước dâng đầy [D] vơi Tình yêu chưa trọn thành [G] đôi, mà lòng đau như cắt bạn tình [C] ơi Dù cho em nay xa [Am] rồi, miền [D] Trung vẫn thương trọn [G] đời.

Video hướng dẫn