1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa chim én bay

Cuộn trang

[Em] Khi gió [Bm] đồng ngát [Em] hương, rợp trời [Bm] chim én lượn [Em] Cây nẩy [Bm] đầy chồi [Em] xanh, mây trắng [Am] bay yên lành Em [Em] chợt đến bên anh, dịu dàng [D] như cơn gió [Bm] nhẹ Và lòng anh để ngỏ cho tình [Em] em mơn man Em [Em] là cánh én [G] mỏng chao xuống [Em] giữa đời anh Cho lòng anh xao [Am] động thành mùa xuân ngọt [B7] ngào Én [Em] về, én lại [G] xa, mùa [Am] xuân không ở [D] lại Bên [G] anh em gần [C] mãi nên đời [B7] vẫn đời vẫn xuân [Em] trào

Video hướng dẫn