highlight chords
                                                       
- Các bạn capo ngăn 1 để đánh theo giọng Mỹ Linh và dễ đánh đoạn lên tông. 
 

 

 

[B]   [F#]        [G#m] 
Từ bao lâu em không gặp anh 
  [C7]          [F#] 
Bao lâu em không còn đêm 
      [D#m]         [C#m] 
Ngày nào xa lắm có biết bao mùa qua 
     [Em]    [F#]     [B]  
Ngày thu nắng hay ngày giông gió. 
 

     [D#7]       [G#m]  
Nhiều năm sau kỷ niệm dần quên 
      [C#7]        [F#] 
Chợt chiều nay em nghe tiếng anh 
     [D#m]          [C#m] 
Từ nơi xa lắm tiếng nói sao thật quen 
     [Em]   [F#]    [B]  
Gặp nhau nhé có điều muốn nói. 
 

        [E]   [D#m]      [G#m]  
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
     [E]      [F#]   [D#m] 
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
       [E]      [F#]    [B]  
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu. 
 

       [E]     [D#m]     [G#m]  
Chợt em nhận thấy mình đâu còn như trước 
       [E#]    [F#]   [D#m] 
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
       [E#]   [F#]    [B]  
Biết anh còn có như thuở ban đầu. 
 

      
(Như trên) 
                       
Ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt mình trong gương 
             
Vì giờ đây em đã khác xưa 
                   
Lặng nhìn cặp mắt đã yêu từ nhiều hơn 
                
Và vầng trán thêm nhiều lo lắng 
 

                      
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
                 
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
                   
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu 
 

                    
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
                  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
                 
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
 

 

                         
(Đoạn này lên giọng hơi khó, mình chưa dịch được) 
 

             
Từng hẹn thề bên nhau mãi 
             
Đến nay chia hai lối rồi 
                [C]  
Này mùa cũ ngủ yên nhé ngày xưa ơi! 
 

        [F]   [Em]       [Am]  
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
     [F]      [G]    [Em]  
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
       [F]      [G]    [C]  
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu. 
      [F]     [Em]     [Am]  
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
       [F]    [G]   [Em]  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
       [F]   [G]    [C]  
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
 

  [F]     [G]    [Em]   [A7]    [Dm]    [G]     [C]  
Rồi những hẹn thề cũng thôi để rồi lãng quên như nước chân cầu! 
                
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa cũ - Mỹ Linh

                                                       
- Các bạn capo ngăn 1 để đánh theo giọng Mỹ Linh và dễ đánh đoạn lên tông. 
 

 

 

[B]   [F#]        [G#m] 
Từ bao lâu em không gặp anh 
  [C7]          [F#] 
Bao lâu em không còn đêm 
      [D#m]         [C#m] 
Ngày nào xa lắm có biết bao mùa qua 
     [Em]    [F#]     [B]  
Ngày thu nắng hay ngày giông gió. 
 

     [D#7]       [G#m]  
Nhiều năm sau kỷ niệm dần quên 
      [C#7]        [F#] 
Chợt chiều nay em nghe tiếng anh 
     [D#m]          [C#m] 
Từ nơi xa lắm tiếng nói sao thật quen 
     [Em]   [F#]    [B]  
Gặp nhau nhé có điều muốn nói. 
 

        [E]   [D#m]      [G#m]  
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
     [E]      [F#]   [D#m] 
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
       [E]      [F#]    [B]  
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu. 
 

       [E]     [D#m]     [G#m]  
Chợt em nhận thấy mình đâu còn như trước 
       [E#]    [F#]   [D#m] 
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
       [E#]   [F#]    [B]  
Biết anh còn có như thuở ban đầu. 
 

      
(Như trên) 
                       
Ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt mình trong gương 
             
Vì giờ đây em đã khác xưa 
                   
Lặng nhìn cặp mắt đã yêu từ nhiều hơn 
                
Và vầng trán thêm nhiều lo lắng 
 

                      
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
                 
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
                   
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu 
 

                    
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
                  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
                 
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
 

 

                         
(Đoạn này lên giọng hơi khó, mình chưa dịch được) 
 

             
Từng hẹn thề bên nhau mãi 
             
Đến nay chia hai lối rồi 
                [C]  
Này mùa cũ ngủ yên nhé ngày xưa ơi! 
 

        [F]   [Em]       [Am]  
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
     [F]      [G]    [Em]  
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
       [F]      [G]    [C]  
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu. 
      [F]     [Em]     [Am]  
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
       [F]    [G]   [Em]  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
       [F]   [G]    [C]  
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
 

  [F]     [G]    [Em]   [A7]    [Dm]    [G]     [C]  
Rồi những hẹn thề cũng thôi để rồi lãng quên như nước chân cầu! 
                

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com