highlight chords
				             [D]        [A]     [Bm] 
T ừ bao lâu em khô ng gặp anh 
    [G]        [A] 
Bao lâu em không còn đêm 
         [F#m]        [G] 
Ngày nào xa lắm c ó biết bao mùa qua 
        [Em]        [D] 
Ngày thu nắng hay ngày giông gió 
       [A]        [Bm] 
Nhiều năm sau kỷ niệm dần quên 
         [G]        [A] 
Chợt chiều nay e m nghe tiếng anh 
         [F#m]         [G] 
Từ nơi xa lắm ti ếng nói sao thật quen 
        [A]       [D]
Gặp nhau nhé c ó điều muốn nói 
            [G]   [F#m]     [Bm] 
Chợt những ngày xưa về mang nh iều xao xuyến 
       [G]       [A]   [F#m] 
Ký ức về nhữ ng tháng năm g ần nhau 
           
Bỗng em chợt giống nh 
           [G]     [F#m]   [Bm] 
Chợt em nhận thấy mìn h đâu còn như trước 
          [G]    [A]   [D] 
Biết bao điều đã k hiến ta đ ổi thay 
         [Em]    [A]  [D] 
Biết anh còn có n hư thuở ba n đầu 
 [D]          [A]        [F#m]   [Bm] 
N gồi lặng yên ngắm kh uôn mặt mình tro ng gương 
       [G]      [A7] 
Vì giờ đây e m đã khác xưa 
          [F#m]   [Em]    [G] 
Lặng nhìn cặp mắt đ ã yêu từ nhiều hơn 
        [G]     [A]   [D] 
Và vầng trán t hêm nhiều lo lắng 
            [G]     [F#m]    [Bm] 
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
       [G]       [A]  [F#m] 
Ký ức về nhữn g tháng năm gần nhau 
          [G]        [A] [D] 
Bỗng em chợt giống những ngày yêu d ấu 
          [G]      [F#m]   [Bm] 
Rồi em nhận thấy m ình đâu còn n hư trước 
          [G]    [A]   [D] 
Biết bao điều đã kh iến ta đổ i thay 
          [Em]    [A]  [G] 
Biết anh còn có nh ư thuở ba n đầu 
 

              
Từng hẹn thề bên nhau mãi 
             
Đến nay chia hai lối rồi 
                  
Này mùa cũ ngủ yên nhé ngày xưa ơi 
                       
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
                  
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
                    
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu 
                     
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
                  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
                 
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
                                 
Rồi những hẹn thề cũng thôi để rồi lãng quên như nước chân cầu. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa Cũ

				             [D]        [A]     [Bm] 
T ừ bao lâu em khô ng gặp anh 
    [G]        [A] 
Bao lâu em không còn đêm 
         [F#m]        [G] 
Ngày nào xa lắm c ó biết bao mùa qua 
        [Em]        [D] 
Ngày thu nắng hay ngày giông gió 
       [A]        [Bm] 
Nhiều năm sau kỷ niệm dần quên 
         [G]        [A] 
Chợt chiều nay e m nghe tiếng anh 
         [F#m]         [G] 
Từ nơi xa lắm ti ếng nói sao thật quen 
        [A]       [D]
Gặp nhau nhé c ó điều muốn nói 
            [G]   [F#m]     [Bm] 
Chợt những ngày xưa về mang nh iều xao xuyến 
       [G]       [A]   [F#m] 
Ký ức về nhữ ng tháng năm g ần nhau 
           
Bỗng em chợt giống nh 
           [G]     [F#m]   [Bm] 
Chợt em nhận thấy mìn h đâu còn như trước 
          [G]    [A]   [D] 
Biết bao điều đã k hiến ta đ ổi thay 
         [Em]    [A]  [D] 
Biết anh còn có n hư thuở ba n đầu 
 [D]          [A]        [F#m]   [Bm] 
N gồi lặng yên ngắm kh uôn mặt mình tro ng gương 
       [G]      [A7] 
Vì giờ đây e m đã khác xưa 
          [F#m]   [Em]    [G] 
Lặng nhìn cặp mắt đ ã yêu từ nhiều hơn 
        [G]     [A]   [D] 
Và vầng trán t hêm nhiều lo lắng 
            [G]     [F#m]    [Bm] 
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
       [G]       [A]  [F#m] 
Ký ức về nhữn g tháng năm gần nhau 
          [G]        [A] [D] 
Bỗng em chợt giống những ngày yêu d ấu 
          [G]      [F#m]   [Bm] 
Rồi em nhận thấy m ình đâu còn n hư trước 
          [G]    [A]   [D] 
Biết bao điều đã kh iến ta đổ i thay 
          [Em]    [A]  [G] 
Biết anh còn có nh ư thuở ba n đầu 
 

              
Từng hẹn thề bên nhau mãi 
             
Đến nay chia hai lối rồi 
                  
Này mùa cũ ngủ yên nhé ngày xưa ơi 
                       
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến 
                  
Ký ức về những tháng năm gần nhau 
                    
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu 
                     
Rồi em nhận thấy mình đâu còn như trước 
                  
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay 
                 
Biết anh còn có như thuở ban đầu 
                                 
Rồi những hẹn thề cũng thôi để rồi lãng quên như nước chân cầu. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com