1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa đêm ngoại ô

Cuộn trang

1. Trời đã khuya rồi [Am] đấy trăng chênh [Dm] chếch [E7] xuyên ánh qua [Am] mành Trời đã khuya rồi [F] đấy, mưa trên [G] xóm xa ánh đô [C] thành Đường ngoài kia không xôn [Em] xao, không đẹp vì đèn [Am] màu Ôi [Dm] đường dài hun hút với đêm [Am] thâu Bước [Dm] chân ai qua mau, dưới [F] mưa nghe nao nao Lộng tiếng [Dm] còi tàu thét [E7] lâu. 2. Nằm giữa đêm ngoại [Am] ô nghe mưa [Dm] rớt [E7] trên khóm tre [Am] già Thầm nhớ ai ngoài [F] xa đang tranh [G] đấu cho nước non [C] nhà Người anh tôi không quen [Em] ơi mưa rừng về ngập [Am] trời Mưa [Dm] làm chi cho ướt áo anh [Am] tôi Đến [Dm] mai khi nơi nơi gió [F] yên mưa thôi rơi Mời anh [E7] qua làng [Am] tôi ĐK: [C] Đây ngoại [Dm] ô, nhạt [E7] ánh đèn [Dm] khuya Đèn vàng hiu hắt soi con [C] đường mờ mờ bóng mưa [F] Nhưng tin yêu thắm lòng [E7] ta [G] Xin tặng [F] anh, người [E7] trai vì [Dm] dân Nụ cười em gái yêu, với tình [C] yêu như ánh xuân [Dm] Mang theo anh [G] những lúc hành [C] quân 3. Để những đêm trời [Am] khuya mưa tí [Dm] tách [E7] như đếm canh [Am] dài Ở chốn xa ngoài [F] kia, nơi biên [G] giới sương khuất cây [C] đồi Người anh tôi không quen [Em] ơi trên đường diệt giặc [Am] thù Nếu [Dm] chợt nghe tim ấm giữa xa [Am] xôi Gió [Dm] mang ra biên khu mến [F] trao anh câu ca Một đêm [E7] mưa ngoại [Am] ô

Video hướng dẫn