1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa đời

Phạm Vĩnh Sơn - Lời: Vọng Hương Đơn Thủy
Nguồn: thanhcavietnam.net